Príprava Fašiangovej zábavy stojí mnoho obetavej práce, bez ktorej by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť. V mene FS Makovanka by som chcela poďakovať predovšetkým Helenke Pajerovej za zabezpečenie predaja lístkov a rezerváciu miest, Martinke Vrbinárovej za veľkú pomoc pri upratovaní, zamestnancom obecného úradu za prípravu stolov, zvlášť p. Šupčíkovi za kúrenie, Janke Pisaríkovej za odovzdanie obrusov a pohárov.

Taktiež organizátorom Farského plesu za ochotné zapožičanie výzdoby, Peťovi Masnicovi, Peťovi Marčišovi, Jaroslavovi Záhumenskému, Miškovi Záhumenskému za pomoc pri realizácii zábavy. Ďalej ďakujem FS Staškovanke za zapožičanie kostýmov na vystúpenie, starostovi Martinovi Pavlíkovi za podporu, dievčatám za pomoc v bare, hudobnej skupine RELAX, Júlii Masnicovej ml. a všetkým členkám FS Makovanka.
Ďakujem ďalej sponzorom: Rod. Gašparíková, Kozmetický salón Makov, Andrejka Ciesarová, Janka Kubincová, Barbora Kaduchova Szotkowska - textil, Ivana Holačiková - potraviny, Cukráreň Hanka, Milka Kupčíková - Vesna, Market u Miša, rod. Terezky Zajacovej, rod. Pastorková, Jaroslav Záhumenský, Ivetka Chromíková, rod. Petrovičová, Peter Adamec,rod. Janky Marčišovej, Anna Kuderavá, Ing. Martin Kubinec, Marčišová Lenka, Zväz dôchodcov Makov, Kaderníctvo Makov, Janko a Zuzka Kubačkovi, Penzión Javorník, Rasťo Holák, Dpf. Marek Kotlárik, Ing. Marian Masnica, rod. Ježíková, NF Makové Zrnká, p. Ivanková, Penzión Stará fara, Penzión Poľana, Peter Masnica.