Sample ImageDňa 21.8.2011 sa konala omša na Husľove. FS Makovanka bola pozvaná aby spevom sprevádzala túto svätú omšu.Omšu viedol dôstojný pán farár z Ostravy. Prvý krát sa omša na Husľove konala v roku 2010 a týmto sa začala táto pekná tradícia, kedy sa na Husľove stretnú ľudia na omši, zaspievajú si posedia si a porozprávajú v nádhernom tichom prostredí uprostred prírody. Po omši čakalo na všetkých prítomných pohostenie vo forme výborného zverinového guľáša a koláčikov. Pán farár si s nami zaspieval a vyskúšal si aj hru na našom ozembuchu.

K spevu sa pridali aj ostatní a veselá nálada pokračovala až do večera.Na ceste naspäť nechýbal ani adrenalínový zážitok, ktorým bol odvoz na vlečke traktora. Po doline sa rozliehal spev, smiech a výskot, keď sa traktor trochu viac naklonil na stranu.Prežili sme krásne popoludnie a radi sa na Husľov vrátime aj o rok.