Folklórny súbor Makovanka

P1130081V sobotu 25.júla 2015 sa v obci Skalité konal 7. ročník súťaže vo varení guláša s názvom "Skalitská vareška". Hlavnou výhrou bola krásne ručne vyrezávaná putovná vareška. Do súťaže sa prihlásilo 19 družstiev. Jedno z nich reprezentovalo aj našu obec. Ženičky z FS Makovanka sa na svoju premiéru veľmi tešili a dôkladne sa pripravili.

Sample ImageFolklórna skupina Makovanka vznikla v júli roku 2003 pod organizáciou ZO ZŤP a ZPCCH v Makove. V dobe vzniku mala 12 členiek. Dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 28.4.2011 pôsobí v obci Makov ako FS Makovanka občianske združenie.Číslo spisu VVS/1-900/90-375 69.V súčasnej dobe má  9 členiek.

Sample ImageDňa 21.8.2011 sa konala omša na Husľove. FS Makovanka bola pozvaná aby spevom sprevádzala túto svätú omšu.Omšu viedol dôstojný pán farár z Ostravy. Prvý krát sa omša na Husľove konala v roku 2010 a týmto sa začala táto pekná tradícia, kedy sa na Husľove stretnú ľudia na omši, zaspievajú si posedia si a porozprávajú v nádhernom tichom prostredí uprostred prírody. Po omši čakalo na všetkých prítomných pohostenie vo forme výborného zverinového guľáša a koláčikov. Pán farár si s nami zaspieval a vyskúšal si aj hru na našom ozembuchu.

Sample Image

 

Dňa 31.7.2011 sa FS Makovanka prezentovala v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke. Návštevníci múzea si so záujmom vypočuli piesne z ich repertoáru a odmenili ich nadšeným potleskom.
Po vystúpení  za odmenu absolvovali spanilú jazdu historickým vlálčikom po úvraťovej železničke. Na spiatočnej ceste domov navštívili  ešte Slovenský orloj v Starej Bystrici.

Sample Image Sample Image Sample Image
Sample Image

Sample Image

Sample Image
Sample Image Sample Image Sample Image