Aktivity DHZo

     Ohlasovanie  požiarov   
  Meno  Pozícia   Telefónne číslo 
  1. Martin Pavlík   starosta obce   0905 502 509
  2. Lukáš Janda  veliteľ DHZo Makov   0902 640 926
  3. Marián Slaninák   predseda DHZo Makov   0908 830 679

Družstvo chlapcov z Makova

 

 

 

Dňa 17.5.2015 sa detské družstvo chlapcov zúčastnilo  požiarnej súťaže v Oščadnici. Súťažilo sedem družstiev chlapcov a tri družstvá dievčat. Naši mladí hasiči získali  pekné druhé miesto.

Na fotografii zľava Andrej Jantoš,  Filip Stríž,  Marek Jelínek, Matej Kmínek, Filip Klandúch, Adrián Jelínek. dole Samuel Papaj a Róbert  Bajcár. 

logo projekty mObce Makov a Hutisko – Solanec
implementujú projekt
„Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“,
ktorý je spolufinancovaný z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“


Keď bola v roku 2011 oslovená Obec Makov predstaviteľmi moravskej obce Hutisko – Solanec na vzájomnú spoluprácu pre získanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre našich dobrovoľných hasičov, nemali sme ani predstavu, aké dlhá a strasti plná cesta nás čaká pre dosiahnutie nášho vysnívaného cieľa získať novú cisternovú striekačku pre DHZ obce Makov.
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 2013, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, podala Obec Makov spoločne so svojou partnerskou obcou Hutisko – Solanec na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR projekt s názvom „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ s celkovými rozpočtovanými nákladmi vo výške 540 858,16 EUR.
Keď bola po schválení projektu podpísaná v decembri 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, plní optimizmu sme začali pracovať na príprave verejného obstarávania na dodanie cisternovej striekačky. V tej dobe nás ani nenapadlo, aké problémy môžu nastať pri jej obstarávaní. Keď sme v septembri 2014 rozbiehali už tretie verejné obstarávanie, po tom čo dve predchádzajúce boli neúspešné, naše myšlienky už začínali byť všelijaké. Našťastie sa katastrofické scenáre nenaplnili a ukázali sa ako neopodstatnené. Na konci novembra 2014 bola dokumentácia z VO odoslaná na kontrolu riadiacemu orgánu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z ktorého prišla začiatkom tohto roka kladná odpoveď. S úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní spoločnosťou THT Polička, s.r.o. bola uzatvorená kúpna zmluva na dodanie cisternovej automobilovej striekačky CAS 30 – TATRA T815-7 4x4.1 s lafetovou prúdnicou. Súčasťou cisternovej automobilovej striekačky sú prídavné zariadenia – riadiaci a kontrolný systém auta s multifunkčným displejom a osvetľovací stožiar.