Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda DHZ Makov pán Marián Slaninák.  V úvode privítal všetkých prítomných členov, starostu obce pána Martina Pavlíka, za OV DPO pani Martu Balošákovú a ďalších hostí z okolitých DHZ. V ďalšej časti boli do zboru prijaté nové členky. Lucia Hazuchová, Lucia Pavelková a Bianka Kupšová.

 

Do návrhovej komisie boli zvolení členovia: Veronika Pavlíková, Ivana Jandová a Martin Babiš. V správe o činnosti, prekdladanej Lukášom Jandom bola zhodnotená činnosť a aktivity DHZ za rok 2017.  Pri tejto príležitosti boli udelené aj stužky za vernosť a ďalšie vyznamenania vyznamenania.

Ocenení:

• Za vernosť 10 rokov: Rastislav Gajdoš
• Za vernosť 20 rokov: Martin Babiš
• Za vernosť 30 rokov: Vladimír Papaj
• Za vernosť 40 rokov: Peter Kubala

• Za príkladnú prácu: Peter Babiš, Ľubomír Rečičiar, Jana Baričáková, Vladimír Kupšo, Milan Pavlík

• Za zásluhy: Lukáš Janda, Martin Babiš

Do hodnosti výkonní hasiči bolo povýšených 19 členov, zbrojmajster 12 členov a technici 5 členov. V poslednom bloku dostali slovo hostia, ktorí poďakovali za pozvanie a popriali DZH  všetko dobré do roku 2018.  Návrh plánu hlavých úloh DHZ na rok 2018 a rozpočet ukončili oficiálnu časť schôdze. Tá potom pokračovala voľným programom.