Dňa 23.6.2015 sa v sále DK pri príležitosti 120. výročia vzniku obce Makov konal pod záštitou obce a ZUŠ M.R. Štefánika v Čadci  Koncert maldých makovských klavíristov.

 

Slávnostný  Galaprogram 26.6.2015 v DK Makov pri príležitosti  120. výročia vzniku Obce Makov

Letecký snímok Makova

Na leteckom snímku môžte vidieť centrálnu časť Makova.

Po kliknutí sa niekoľkonásobne zväčší.