80263120 2576914695967630 2041487900993912832 n

 

Deň pred štedrým dňom, navštívili klientov nášho zariadenia pre seniorov členovia folklórnej skupiny Vysočanka z Vysokej nad Kysucou. Koledami a vinšami spríjemnili vianočný čas všetkým, ktorí v zariadení zostali tráviť vianočné sviatky. Starkí si zanôtili spoločne koledy, porozprávali sa a pochutnali na vianočnom punči.

vianoce v zps 002

Štedrý deň v našom ZPS sa nesie v tradičnom duchu,so spoločnou večerou za prítomnosti starostu obce p. Martina Pavlíka,zástupcu starostu p.Jozefa Pavlíka,vedúcej ZPS p. Martiny Dodekovej a službukonajúcich zamestnancov. Po vzájomných vinšoch,prianiach sa naší seniori vrátili spomienkami do svojich detských čias a nejednému z nich sa v očiach zaleskli slzy dojatia.

V roku 2018 sme sa opäť zapojili do projektu Vianočný zázrak. Projekt spája vianočné priania osamelých seniorov a má sprostredkovať darčeky pre seniorov nášho zariadenia.

Dňa 6. decembra navštívil ZpS Makov Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Vzácna návšteva sa odohrávala v jedálni zariadenia. Nedočkavosť a zvedavosť bolo cítiť z každého pohľadu klientov.

odovzadnie obrazovCieľom projektu Moja obec mojim objektívom bolo  vydať nástenný kalendár na rok 2019 zhotovený z fotografií našich občanov. Začiatkom roka obecná knižnica vyhlásila fotografickú súťaž pre žiakov, študentov a ostatných. Do súťaže sa zapojili deti do 15r, študenti do 26 r. a dospelí . Z fotografii porota vyberala 13 najlepších a z nich bol zostavený kalendár.