Dňa 23.6.2015 sa v sále DK pri príležitosti 120. výročia vzniku obce Makov konal pod záštitou obce a ZUŠ M.R. Štefánika v Čadci  Koncert maldých makovských klavíristov.