Slávnostný  Galaprogram 26.6.2015 v DK Makov pri príležitosti  120. výročia vzniku Obce Makov