Rímsko-katolícky farský úrad

View the embedded image gallery online at:
https://www.makov.sk/farsky-urad?start=8#sigProId9e8420919c

WP 20151223 002   WP 20151223 003 

Betlehem daroval do makovského kostolíka  náš rodák Jožko Šimek.Betlehem bol požehnaný na polnočnej sv.omši. Jožkovi zaslúžene patrí náš obdiv a veľká vďaka.

0

 

Ako každý rok na jeseň i tentokrát sa v osade Buková (ned. 27.09.2015) konala slávnostná svätá omša, ktorá bola spojená s požehnaním kaplnky a zvonice. Bohoslužbu celebroval dos. mons. Milan Kupčík spoluceleborval makovský duchovný otec Marek Kotlárik spolu s vdp. Pavlom Maretom. 

omsagreguse1

 

 

Aj tento rok sa konala pri príležitosti sviatku Sedembolestnej panny Márie svätá omša v Makove v osade Greguše pri zvonici, ktorá ako jediná prežila vypálenie osady počas II. sv. vojny a to v nedeľu 13. 09. 2015. Po dvoch rokoch nepriaznivého a upršaného počasia nás tento deň poctilo svojou prítomnosťou aj jesenné slniečko.

krslisko2015

 

Dňa 5. júla 2015 sa v miestnej časti Kopanice v kaplnke na Kršlisku uskutočnila slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metóda. Omšu celebroval Mgr. Marek Kotlárik a pán farár Anton Sojka. Krásne slnečné počasie prilákalo na toto pekné miesto našej obce domácich obyvateľov i návštevníkov z okolia.

View the embedded image gallery online at:
https://www.makov.sk/farsky-urad?start=8#sigProIdd312cd7d18

View the embedded image gallery online at:
https://www.makov.sk/farsky-urad?start=8#sigProId7e3514e69c

P1120088Na začiatku vizitácie bolo potrebné vypracovať dotazník, v ktorom sa nachádzalo 150 otázok zo života farnosti.
Ďakujem Ing. Mariánovi Masnicovi za odbornú pomoc pri písaní dotazníka.Tento dotazník je archivovaný na Biskupskom úrade v Žiline aj na Farskom úrade v Makove a materiál sa stáva prínosom pre budúcnosť, že všetko je zachytené a zdokumentované. Otázky sa týkajú stavu kostola, farskej budovy a života celej farnosti.