Rímsko-katolícky farský úrad

WP 20151223 002   WP 20151223 003 

Betlehem daroval do makovského kostolíka  náš rodák Jožko Šimek.Betlehem bol požehnaný na polnočnej sv.omši. Jožkovi zaslúžene patrí náš obdiv a veľká vďaka.

0

 

Ako každý rok na jeseň i tentokrát sa v osade Buková (ned. 27.09.2015) konala slávnostná svätá omša, ktorá bola spojená s požehnaním kaplnky a zvonice. Bohoslužbu celebroval dos. mons. Milan Kupčík spoluceleborval makovský duchovný otec Marek Kotlárik spolu s vdp. Pavlom Maretom. 

omsagreguse1

 

 

Aj tento rok sa konala pri príležitosti sviatku Sedembolestnej panny Márie svätá omša v Makove v osade Greguše pri zvonici, ktorá ako jediná prežila vypálenie osady počas II. sv. vojny a to v nedeľu 13. 09. 2015. Po dvoch rokoch nepriaznivého a upršaného počasia nás tento deň poctilo svojou prítomnosťou aj jesenné slniečko.

krslisko2015

 

Dňa 5. júla 2015 sa v miestnej časti Kopanice v kaplnke na Kršlisku uskutočnila slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metóda. Omšu celebroval Mgr. Marek Kotlárik a pán farár Anton Sojka. Krásne slnečné počasie prilákalo na toto pekné miesto našej obce domácich obyvateľov i návštevníkov z okolia.

View the embedded image gallery online at:
https://www.makov.sk/farsky-urad?start=8#sigProIdd312cd7d18

View the embedded image gallery online at:
https://www.makov.sk/farsky-urad?start=8#sigProId7e3514e69c

P1120088Na začiatku vizitácie bolo potrebné vypracovať dotazník, v ktorom sa nachádzalo 150 otázok zo života farnosti.
Ďakujem Ing. Mariánovi Masnicovi za odbornú pomoc pri písaní dotazníka.Tento dotazník je archivovaný na Biskupskom úrade v Žiline aj na Farskom úrade v Makove a materiál sa stáva prínosom pre budúcnosť, že všetko je zachytené a zdokumentované. Otázky sa týkajú stavu kostola, farskej budovy a života celej farnosti.

V sobotu 19. januára 2013 sa pod záštitou Rímsko- katolíckej farnosti v Makove konal ďalší farský ples.

Sample Image Sample Image Sample Image Sample Image
Sample Image Sample Image Sample Image Sample Image
Sample ImageSample ImageSample ImageSample Image
Sample ImageSample ImageSample ImageSample Image