25. nedeľa v Cezročnom období a   25. nedeľa v Cezročnom období b