14449017 1413119812328317 131727049021336688 n

V nedeľu 25.09.2016 sme v našom farskom Kostole Sv. Petra a Pavla ďakovali za úrodu.  Vďaka obetavým nápomocným ženičkám  a deťom sme v kostole vystavovali nádherné obrazy z dopestovaných plodín. Poďakovanie za aranžovane patrí – M. Dunajovej, E. Dočárovej, S. Gregušovej, M. Lučanovej, A. Langerovej, D. Košinárovi a T. Kubincovi.

Taktiež farníkom, ktorí na nás nezabudnú každý rok a prinesú nám zo svojej úrody – Z. Polákovej, E. Smutníkovej, M. Dočárovej, E. Kovalíkovej, E. Kupčíkovej, V. Korchaníkovej, Š. Kubincovej, M. Dybalovej, S. Cigánovej, Ľ. Mičíkovej, A. Brčicovej, E. Gregušovej, B. Dienešovej a všetkým ostatným, na ktorých sme si nespomenuli.

Nakoniec sa chceme poďakovať tým, ktorí niesli počas nedeľňajších obradov obetné dary a sprevádzali obrady svojim spevom – ženičkám z FS Makovský prameň, J. Pisaríkovej, manželom Dunajovým, manželom Brčicovým a mládežníckemu spevokolu.


kostolníčka T. Marčišová
a správca farnosti M. Kotlárik