Rímsko-katolícky farský úrad

5. veľkonočná nedeľa A   5. veľkonočná nedeľa B

 

Dokumentácia zvona rímskokatolíckej kaplnky so zvonicou v osade Kršlisko pri obci Makov

Kršlisko (kaplnka):

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Av8fyYEDlnc&ab_

Foto - Zvon a zvonica v osade Kršlisko

Dokumentácia zvona drevenej zvonice v osade Greguše pri obci Makov

Greguše (zvonica):

Video - https://www.youtube.com/watch?v=_L3-lgMY8TM&ab_

Foto -    Zvon a drevená zvonica v osade Greguše

Dokumentácia zvona zvonice na cintoríne v obci Makov

Makov (cintorín): 

Video - https://www.youtube.com/watch?v=N4385Fu1M3k&ab_

Foto -  Foto - zvonica na cintoríne

Dokumentácia zvona drevenej zvoničky v osade Buková pri obci Makov

Buková (zvonica): 

Video - https://www.youtube.com/watch?v=uSsf_giHFNM&t=6s&ab_

Foto -  Zvonička a zvon v osade Buková

120016095 2010503459256613 7510606441858645508 n“Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.” Ján Pavol ll
Ku sviatku Povýšenia svätého kríža, sa krížu v osade Buková prišli pokloniť nielen rodáci, ale aj veriaci z Makova a okolia. Svätú Omšu celebroval Mons. Milan Kupčík spolu s vdp. farárom Marekom Kotlárikom. Počas svätej omše Mons. Milan Kupčík posvätil drevenú sochu kľačiaceho a modliaceho sa Kysučana, ktorú vyrezal náš šikovný rezbár Jozef Šimek spolu so synom a tak isto bol posvätený drevený betlehem, ktorý s láskou vyrobili a darovali manželia Mizerovi. Po svätej omši bol pre veriacich prichystaný guláš, výborne koláčiky od gazdiniek ako i iné občerstvenie. Krásne a teplé počasie ako i rozliehajúci sa spev a harmonika miestnej folklórnej skupiny Makovský prameň spríjemnili celú atmosféru tohto milého stretnutia. Pán Boh zaplať vdp. farárovi Palkovi Maretovi za spovedanie počas celej svätej omše ako aj nášmu organistovi Antonovi Stolárikovi a pánovi Palkovi Dunajovi za zabezpečenie techniky.
 
Nech nás všetkých žehná Pán!