Rímsko-katolícky farský úrad

Dokumentácia zvona rímskokatolíckej kaplnky so zvonicou v osade Kršlisko pri obci Makov

Kršlisko (kaplnka):

Video - Zvon rímskokatolíckej kaplnky so zvonicou v osade Kršlisko

Foto - Zvon a zvonica v osade Kršlisko

Dokumentácia zvona drevenej zvonice v osade Greguše pri obci Makov

Greguše (zvonica):

Video - Zvon a drevená zvonica v osade Greguše

Foto -    Zvon a drevená zvonica v osade Greguše

Dokumentácia zvona zvonice na cintoríne v obci Makov

Makov (cintorín): 

Video - Zvon a zvonica na cintoríne v obci Makov

Foto -  Foto - zvonica na cintoríne

Dokumentácia zvona drevenej zvoničky v osade Buková pri obci Makov

Buková (zvonica): 

Video - Zvonička a zvon v osade Buková

Foto -  Zvonička a zvon v osade Buková

Svätá omša na Bukovej 20.9.2020“Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.” Ján Pavol ll
Ku sviatku Povýšenia svätého kríža, sa krížu v osade Buková prišli pokloniť nielen rodáci, ale aj veriaci z Makova a okolia. Svätú Omšu celebroval Mons. Milan Kupčík spolu s vdp. farárom Marekom Kotlárikom. Počas svätej omše Mons. Milan Kupčík posvätil drevenú sochu kľačiaceho a modliaceho sa Kysučana, ktorú vyrezal náš šikovný rezbár Jozef Šimek spolu so synom a tak isto bol posvätený drevený betlehem, ktorý s láskou vyrobili a darovali manželia Mizerovi. Po svätej omši bol pre veriacich prichystaný guláš, výborne koláčiky od gazdiniek ako i iné občerstvenie. Krásne a teplé počasie ako i rozliehajúci sa spev a harmonika miestnej folklórnej skupiny Makovský prameň spríjemnili celú atmosféru tohto milého stretnutia. Pán Boh zaplať vdp. farárovi Palkovi Maretovi za spovedanie počas celej svätej omše ako aj nášmu organistovi Antonovi Stolárikovi a pánovi Palkovi Dunajovi za zabezpečenie techniky.
 
Nech nás všetkých žehná Pán!

topDňa 13.01.2018 sa konal už 12. ročník Farského plesu v Makove. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a pomohli, či už cez týždeň pri príprave, v sobotu počas plesu alebo v nedeľu pri upratovaní. Nebolo ich veľa a preto sa cení každá priložená ruka. Preto ďakujeme všetkým, na ktorých si spomíname: