Erb a symbolika obce

Štatút obce Makov

erb obce

Heraldický register Slovenska vedený na Ministerstve vnútra SR – Odbore archívov a registratúr, podľa zákona č. 575/2001 Z. z. organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy, podľa Vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Heraldickom registri Slovenskej republiky, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie MV SR, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva.

Vlajka obceVLAJKA  obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

erb obce Makov - Brest hrabolistý Výpis z kroniky

Počas storočnej existencie samostatnej obce sa zo strany jej samosprávnych orgánov uskutočnili viaceré pokusy o prijatie vlastného znaku. Toto úsilie bolo úspešne zavŕšené pri príležitosti významného jubilea. V roku 1994 bola v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci, ako odbornou vedecko-výskumnou a kultúrno-výchovnou organizáciou pre región Kysuce vyhlásená pre deti a občanov verejná súťaž o najlepší návrh symbolu obce.