Mená poslancov

24.2.

 24.4

28.6.  
1. Jozef Pavlík  /  /  /    
2.

Ing. Marián Masnica

 /

 /

   
3.

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová

 /

 /

   
4.

Mgr. Janka Petrovičová 

 /

 /

   
5.

Ing. Stanislav Gašparík

 --

   
6.

Ing. Daniel Brezina

 /

 --

   
7.

Mgr.Marta Sláviková 

 /

 --

   
8.

Rastislav Gajdoš

 --

 /

   
9. Rudolf Greguš  /  /