Na týchto odkazoch nájdete virtuálnu prehliadku vybraných objektov obce MAKOV

Obec Makov

https://goo.gl/maps/uChiswWPws52

Kostol sv. Petra a Pavla

https://goo.gl/maps/pWnamwLbKn22

Rozhľadňa Stratenec

https://goo.gl/maps/FVxJPC5KaMQ2

Veľký Javorník

https://goo.gl/maps/Py8KjQd4z5N2

Prameň rieky Kysuca

https://goo.gl/maps/7JJjcdHpsx22

Športový areál

https://goo.gl/maps/T2knuARduQu

Brest u Papaji

https://goo.gl/maps/zN12zbahZFM2

Pamätník SNP u Tabuli 

https://goo.gl/maps/32MZ6LDzgJp