89519192 3189031381127062 89470074355712000 oKvôli koronavírusu je vyhlásená mimoriadna situácia, kontroly a obmedzenia na letiskách a hraničných priechodoch, zákaz organizovať verejné podujatia. Všetky dostupné informácie nájdete na tomto odkaze MVSR