89519192 3189031381127062 89470074355712000 oKvôli koronavírusu je vyhlásená mimoriadna situácia, kontroly a obmedzenia na letiskách a hraničných priechodoch, zákaz organizovať verejné podujatia. Všetky dostupné informácie nájdete na tomto odkaze MVSR

ADRESA : Obecný úrad Makov, Makov č. 60, 02356 Makov 

Pracovný deň

Úradná doba

(hod)

Obedňajšia

prestávka

Úradná doba

(hod)

Pondelok 8.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Utorok 8.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Streda 8.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Štvrtok 8.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Piatok 8.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.30 – 15.00


Stavebný úsek a úsek ŽP

Pracovný deň

Úradná doba

(hod)

Obedňajšia

prestávka

Úradná doba

(hod)

Streda     15.00 – 17.00


Smernica o úradných hodinách