Letná škola v Makovskej školePrázdniny nech by boli akokoľvek dlhé, vždy rýchlo ubehnú. Nebolo tomu inak ani teraz, hoci čas vyučovania bol v minulom šk. roku o niečo kratší ako inokedy, predsa sme si leto chceli užiť. A užili sme si ho, najmä naši žiaci. Práve preto, že CORONA nám skrátila čas vyučovania, urobila naša škola niečo pre naše deti a aj pre vás rodičia. Počas mesiaca júl bola otvorená celodenná prevádzka materskej školy a rovnako fungoval aj školský klub.

Fungoval formou denného letného tábora, presne do 17. Júla. Deti mohli prísť už ráno o 7:30 a zostať v klube do 16 hodiny. Čo si myslím bola dobrá pomoc zamestnaným rodičom. Deti mali v klube pútavý a pestrý program, čo si patrične aj užili. Posledné dva augustové týždne ešte v našej škole pracovala letná škola. V letnej škole nešlo o tradičné vyučovanie, ale naopak o vyučovanie blokové, projektové, ale hlavne zážitkové. Ani raz si deti nesadli klasicky do školských lavíc a doháňali sme čo sme pre CORONU nestihli. To nie! Každý deň prišiel zaujímavý lektor, ochranár, výtvarník, fotograf, remeselník... a k tomu naši láskaví a trpezliví pedagógovia. Tak mali naši žiaci možnosť dozvedieť sa niečo o včelách, pomaľovať si tričko, vytočiť si na hrnčiarskom kruhu šálku, ozdobiť perník, vystrúhať varešku, či dávať povely psíkovi pomocníkovi v rámci canis- terapie. Tiež boli zasvätení do tajomného správania vtákov, ponamáhali si mozog pri pamäťových cvičeniach a mohli aj pomaľovať stenu pri dopravnom ihrisku. Nechýbala ako ináč ani turistika. Turistika na najkrajšie miesta v Makove. Ak neviete kde to je, tak teda boli pri Breste u Papaji, pri prameni Kysuce, na Veľkom Javorníku aj Stratenci. Ak ste tam neboli , tak sa rýchlo poponáhľajte, lebo už jeseň klope na dvere. Okrem týchto krás v Makove navštívili ešte Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a plavili sa na pltiach na Váhu, presne pod Strečnom pri bralách Margita a Besná. No čo poviete? Krásny, pestrý program, požehnaný nádherným slnečným počasím a vynikajúcou náladou, humorom, čo vytvorilo nezabudnuteľnú, prázdninovú a predsa školskú atmosféru. Nikto, naozaj nikto neľutoval.

Tento program mal byť tak trochu náhradou za nezrealizované exkurzie, výlety, koncerty, za všetko o čo nás ukrátila CORONA. No najmä mala to byť aj pomoc vám rodičia, lebo vieme, že ste vyčerpali veľa voľna počas roka kvôli situácii, ktorá v našej spoločnosti nastala.
Chcem poďakovať všetkým vyučujúcim, našim hosťom – lektorom , ktorí k nám do Makova do letnej školy prišli, ale najmä p. zástupkyniam pre ZŠ aj MŠ- p. Mgr. Bajcárovej a p. Kubačkovej za chod prevádzky a realizáciu aktivít. Ďakujem aj pani vychovávateľkám v ŠK a pomocníkom zo strany zamestnancov a rodičov. Už mi zostáva len popriať nám všetkým bezproblémový a ničím neprerušený nový školský rok 2020/2021

Elena Rusňáková r.š. Makov

https://skolamakov.edupage.org/news/#news-1378