Spoločná fotografia

 

 

Uplynulé dni žila makovská škola rušným životom. Dolaďovali sme jednotlivé príspevky, strihali filmové zábery, upravovali interiéry budovy i exteriéry celého školského areálu, finišovali na pamätnej publikácii. Celý ten virvar bol sprevádzaný vypätými emóciami, občas i nervozitou a napätím. Nečudo – všetci sme sa chystali na 3. školskú konferenciu, ktorú sme venovali 50. výročiu otvorenia nového školského areálu. 

 

 

Program konferencie bol veľmi rozmanitý. V jednotlivých príspevkoch deti MŠ a žiaci ZŠ prezentovali to, čo sa so svojimi učiteľmi na vyučovacích hodinách naučili. Hostia, bývalí zamestnanci školy, rodičia a ostatní návštevníci videli výstupy zo všetkých vzdelávacích oblastí i prierezových tematík. Vďaka prostriedkom tvorivej dramatiky na scéne defilovali rozprávkové postavy, mladí vedci, modelky, športovci, speváci a herci. Jednotlivé príspevky boli uvádzané filmovými vstupmi z našej vlastnej autorskej dielne. Inokedy nezbední žiaci boli tentoraz veľmi zbední. Neobvykle tichí a koncentrovaní čakali na svojich 5 minút slávy, aby podali čo najlepší výkon.
Súčasťou osláv päťdesiatročnice bolo prijatie nového loga školy a vydanie publikácie, ktorá mala mať pôvodne možno 20 strán, no postupne sa prepracovala k úctyhodnej 80-stranovej pamätnici. V knihe je zmapovaná história makovského školstva, nájdeme tu i spomienky na dnes už nežijúcich učiteľov, ktorí vtlačili našej škole pečať kvality, nechýbajú ani vyznania bývalých pedagógov a žiakov. V knihe sú podrobne zaznamenané najcennejšie vavríny, úspešné projekty a pestré aktivity školy za posledných 10 rokov. V zozname zamestnancov sa nájde každý, kto v novej školskej budove pracoval. Veľkému záujmu prvých čitateľov sa tešilo aj množstvo fotografií z mnohých školských i mimoškolských podujatí.
Na konferenciu okrem bývalých zamestnancov školy prijali pozvanie i vzácni hostia: starosta obce Martin Pavlík, Ing. Anna Trauerová (Krajský školský úrad Žilina), Mgr. Božena Holková (Školský úrad Turzovka), členovia obecného zastupiteľstva i rady školy, vdp. dekan Mgr. Peter Hluzák, správca farnosti Mgr. Marek Kotlárik, starostovia partnerských obcí, riaditelia škôl a ďalší. Konferencia i publikácia vyvolali u účastníkov osláv slová uznania a obdivu – zazneli slová o profesionalite, o šikovnosti našich žiakoch, skvelých hereckých, športových a speváckych výkonoch, o dobre odvedenej práci učiteľov. Úprimne za ne ďakujeme, rovnako ďakujeme obci Makov za ocenenia pedagogógov základnej školy, ktorí v jej službách dlhé roky pracovali. Z rúk starostu obce Martina Pavlíka si prevzali Ďakovný list za dlhoročnú záslužnú pedagogickú prácu v prospech detí a mládeže v ZŠ Makov.
Keď v závere konferencie riaditeľ školy Mgr. Milan Petrovič zazvonil na zvonec, ktorý pri tejto príležitosti sám odlial a škole daroval žiak VII. A Tomáš Kubinec, v očiach mnohých prítomných sa zjavili slzičky, na tvárach úsmevy a sálou sa za zvukov piesne Aj tak sme stále frajeri niesol nadšený potlesk.
Nech teda zvonček zvoní makovskej škole len na samé dobré časy.
Janka P.

https://skolamakov.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=355#gallery/355