ai

 

V piatok 30. júna 2017 o 16.00 hod. sa dvere obradnej siene Obecného úradu v Makove otvorili dokorán, aby privítali milovníkov ľudového umenia a kultúry. Pri príležitosti Petropavlovských hodov sa tu konala vernisáž výstavy Kysuckých krojov, ktorá niesla názov Sedemdeisat sukieň mala. 

 

Hoci sa Kysuce často spájali s chudobou a lopotou i v tomto malebnom kúte nášho Slovenska sa ľudia vedeli tešiť z krásy ľudového umenia, piesní , tancov, remesiel ale i nádherných krojov.  Aj táto výstava  prispieva  k šíreniu ľudovej kultúry a  pomáha nám uvedomiť si našu spätosť s ľudovými tradíciami. Veď hlásiť sa k nim znamená oživovať ducha predkov. 

 

Výstavu v spolupráci s Obcou Makov pripravilo Kysucké múzeum v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Kurátorkou výstavy je pani Mgr. Helena Kotvasová