01

 

 

Pri príležitosti Petropavlovských hodov sa v Makove už  niekoľko rokov každoročne uskutočňuje Koncert makovských klaviristov i žiakov navštevujúcich ZUŠ. V tomto roku sa  tejto akcie zúčastnilo 18 absolventov ZUŠ v Čadci. V úlohe moderátorky sa predstavila Katarína Lučanová, ktorá je zároveň ich  hudobný pedagóg.

 

Vyslovujeme veľkú pochvalu deťom, ktoré nás svojou hrou presvedčili, že hudba je to čo ich naozaj baví. Poďakovanie patrí aj rodičom  a starým rodičom, ktorí si našli čas a  prišli podporiť  svoje ratolesti.