ucta

 

 

 

Popri záplave rôznych informácií často negatívnych, ako by ani nebol čas na chvíľu zastať, zamyslieť sa a poďakovať našim najbližším. Rodičom, starým rodičom, seniorom, dôchodcom, jednoducho ľudom ktorí sú nám najbližší. Práve Október nám dáva na to väčšiu príležitosť, pretože je mesiacom úcty k starším.

 

 

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Prichádza pomaly, často nebadane. Napriek úbytku fyzických síl by sa človek nemal vzdávať vecí ktoré má rád. Budem veľmi rád, keď sa aj naďalej budete aktívne zapájať do verejného života v našom Makove. Venujte sa veciam ktoré Vás tešia, vďaka ktorým sa cítite potrební  a ktoré Vás robia šťastnými. Všetci ste tvrdo pracovali, aby sme nežili v nedostatku. Vychovávali ste nás aby z nás boli dobrí ľudia. Ja Vám úprimne ďakujem za to čo ste urobili pre nás, aj pre našu obec. Je dôležité nezabúdať a pripomínať si to a to nie len v októbri, ale počas celého roka.  Príhovor starostu obce Martina Pavlíka


Obec Makov v spolupráci so SZTP a ZPCCH Makov si spoločne dňa 26.10.2015 v DK Makov uctili seniorov pri príležitosti  Októbra – mesiaca úcty k starším.  
Po úvodnej básni Marienky Gašparíkovej pozdravili prítomných krátkou dramatizáciou básne Milana Rúfusa –Zlatá muzika naši deviataci pod vedením Mgr. Janky Petrovičovej.V krátkosti sa makovským seniorom prihovoril aj starosta obce Martin Pavlík.Následne slávnostné popoludnie zahájila predsedníčka zväzu dôchodcov pani Anna Zajacová, ktorá srdečne popriala svojim členom a ostatným prítomným všetko dobré najmä pevné zdravie a radosť zo života.Tohtoročný program si seniori zabezpečili z vlastných radov. Postarali sa oň členovia FS Makovský prameň. Hosťom programu boli naši makovskí harmonikári, takpovediac rodinné zoskupenie .Otec Jožko, synovia Patrik, Martin a najmladší Jožko Šimekovci z Kopaníc. Obecenstvo bolo nadšené a vytlieskalo si aj prídavok. Nielen dobrá zábava ale aj chutné občerstvenie sa postaralo o príjemne strávené popoludnie v priateľskej atmosfére. Záverečné slovo patrilo kultúrnej referentke Helene Pajerovej, ktorá popriala seniorom k ich sviatku a spoločne so starostom Martinom Pavlíkom odovzdali každému prítomnému malý darček v podobe kalendára na rok 2017.