pôvodná Masarykova chata 1924

 

 

V utorok 27. septembra 2016 o 14.00 hodine pri Masarykovej chate v Beskydoch, na pomedzí Českej a Slovenské republiky rozkvitla spoločná hranica. ROZKVITNUTÁ HRANICA PRE VŠETKÝCH - taký je názov projektu, ktorý sa podaril uskutočniť vďaka nadšeniu dobrovoľníkov z Makova a Hutiska Solanec. Na záverečnom stretnutí a ukončení projektu sa stretli všetci zainteresovaní. Pozvanie prijali aj hostia z KČT : Břetislav Boháč, Ján Sládek, František Sochorek a Anton Opial z KST.

 

Pohľady na  areál pred úpravou a po úprave terénu. 

 

zarastený svah  Masarykovej chaty pred revitalizáciou súčasný upravený svah s vysadenou skalkou

zostatok muriva pôvodnej Masarykovej chaty

súčasný upravený svah Masarykovej chaty s múrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upravený areál Masarykovej chaty s oddychovými prvkami

Makov je hraničnou obcou a to ju predurčuje na budovanie a udržiavanie vzťahov so susedným štátom. V roku 2012 nadviazal Makov spoluprácu s moravskou obcou Hutisko Solanec, vďaka čomu sa seniori oboch obcí začali aktívne a pravidelne stretávať pri rozmanitých aktivitách. Spoločne sa začiatkom septembra roku 2014 stretli na hranici pri Masarykovej chate, pri osadení Stĺpu vzájomnosti a priateľstva. O rok na to, sa opäť na rovnakom mieste zišli ako dobrovoľníci v rámci projektu "Čistá hranica" Tretí počin na seba nedal dlho čakať. V roku 2016 sa zrodil nápad spečatiť spoločné priateľstvo vytvorením odpočinkového miesta v ruinách starej Masarykovej chaty. V polovici mája 2016 prihlásila Helena Pajerová svoj projekt do programovej výzvy Nadácie Orange "Spojme sa pre dobrú vec" . Pomenovala ho " Rozkvitnutá hranica pre všetkých". S pomedzi 277 projektov bolo úspešných iba 48 uchádzačov a podporu získala aj neformálna skupina občanov z Makova. Dobrovoľníckou prácou do ktorej sa zapojili dobrovoľníci z Makova, Hutiska a chatári vytvorili novú oddychovú zónu, ktorá bude plniť funkciu komunitnej záhrady. 

V ruinách bývalej Masarykovej chaty na Beskyde, ktorá stojí priamo na hranici republík vzniklo vďaka ich iniciatíve verejne prístupné odpočinkové miesto, určené na stretávanie všetkých generácií. Revitalizovaný areál s novou skalkou sa od jari do jesene zahalí do pestrých farieb, vďaka množstvu vysadených drevín a kvetov. Relaxačné miesto s lavičkami a príjemným výhľadom do okolia, bude slúžiť takmer celoročne pre všetkých návštevníkov prechádzajúcich týmto miestom. Práce prebiehali v piatich etapách (od augusta do septembra 2016 ). Na úpravách okolia sa vystriedalo takmer 80 dobrovoľníkov z toho 22 z ČR. Počas 5 dní odpracovali viac ako 250 dobrovoľníckych hodín. Projekt bol viacgeneračný. Zapojili sa doň seniori, zamestnaní, nezamestnaní, deti, študenti i ZŤP. Najstarší dobrovoľník z Makova mal 76 rokov, z Hutiska 83 rokov, najmladšia dobrovoľníčka bola z Makova a mala 3 roky. Ukončením projektu však ich práca neskončila. Dobrovoľníci sa zaviazali stretávať sa na komunitnej záhrade aj naďalej. Pravidelným skrášľovaním a úpravou okolia chcú zabezpečiť trvalú udržateľnosť a dlhodobý pozitívny dopad pre širokú verejnosť.

Do realizácie projektu sa okrem dobrovoľníkov zapojilo viacero subjektov .
Poďakovanie patrí rodine Pavla Gašparíka ( firma Gasparik, s.r.o ), za sponzorské vyhotovenie lavičiek a klátikov. Starostovi obce Makov Martinovi Pavlíkovi za podporu projektu. Obec zabezpečila dopravu materiálu a participovala aj na financovaní informačnej tabule. Ďakujem zamestnancom obce Františkovi Chudějovi a Jozefovi Šupčíkovi za nezištnú pomoc, KČT a KST za propagáciu, Jožkovi Šimekovi za krásne rezbárske výtvory. Za patronát nad spoločným dielom manželom Smutkovým, rodine p. Pachlopníka a p. Šiškovi z Masarykovej chaty za ústretovosť a výborné pohostenie. Najväčšia vďaka patrí koordinátorkám projektu Aničke Kubincovej, Aničke Zajacovej a najmä všetkým dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj čas a "spojili sa pre dobrú vec" pretože bez nich by to nešlo ! ! !