nch1

 

Na deň svätého Jána sa zvyknú páliť Jánske ohne, zbierať liečivé bylinky, či čarovať. Starší si spomínajú, že sa začínalo s kosením lúk a letnými prácami na poli. Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti  v spolupráci s Obcou Makov i Základnou školou si tento magický deň už po druhýkrát vybrali, aby ho zasvätili rieke Kysuca. 

 

Otvárali totižto v tento deň náučný chodník ku prameňu rieky Kysuca, ktorý pomenovali:  400 rokov – 4000 krokov. Urobili tak pri príležitosti  400- tého výročia prvej písomnej zmienke o Makove. Presne pred 5- timi rokmi 24.6.2011 Makové zrnká, n.f.  označili prameň rieky Kysuca.

 Náučný chodník pozostáva zo štyroch popisných panelov, na ktorých je priblížená jednak história obce, vodstvo, živočíšstvo a rastlinstvo uvedenej lokality okolo prameňa  i toku rieky Kysuca. Na paneloch sa nachádzajú aj fotografie rastlín, stromov, živočíchov a zaujímavostí z prírody povodia Kysuce vo všetkých ročných obdobiach. Je tu práca odborníkov, nadšencov i práce detí.

Pochodu sa zúčastnila takmer stovka žiakov zo ZŠ Makov  so svojimi pedagógmi a asi tri desiatky dospelých, ako  aj zamestnanci firmy Magma, ktorá náučné tabule vydala. 

Mgr. Elena Rusňáková vysvetlila žiakom zámer a poslanie chodníka, ktorým je okrem iného zatraktívniť túto lokalitu aj pre náhodného turistu a širokú verejnosť. Vyznala svoju citovú náklonnosť ku Kysuci, k Makovu, k prekrásnej prírode a uisťovala žiakov, že majú byť na čo hrdí, veď na Makove je toľko krásnych zaujímavosti ako Javorník, brest, prameň. K otvoreniu chodníka patrilo aj zasadenie brestu horského ako symbolu Makova, pokračovateľa rodu, ochrancu a spomienku zároveň. Celej tejto udalosti bolo aj požehnané. Urobil tak makovský dôstojný  pán farár Marek Kotlárik. V prosbách si v závere spoločne vyprosili bezpečnú a naplnenú cestu  k prameňu.

K takejto udalosti neodmysliteľne patrí aj folklór, miestna pieseň.  Tá zaznela v podaní DFS Makovníček a FS Makovský prameň, ktorý oslavoval  taktiež  svoje 5. výročie ako označenie prameňa.  Nechýbal ani chutný guláš, ktorý pripravili zamestnanci  Zariadenia  pre seniorov v Makove, občerstvenie, či sladkosti pre deti. Všetky deti  okrem sladkostí získali aj turistický cestopisník, prostredníctvom ktorého budú poznávať prírodu Kysúc a  a za navštívené miesta získajú nálepku.  Na projekte  aktívne participovali  Mgr. Elena Rusňáková,  Mária a Štefan Bajcarovci   a Helena Pajerová.  Finančne a materiálne sa na podujatí podieľali : Obec Makov, firma Gasparik s.r.o , Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina, ZPS Makov, Tesco Turzovka , OCR Kysuce Čadca, Market u Miša a rod. Gajdošová.

Všetkých   ktorí ste v Makove  ešte neboli zvlášť srdečne pozývame ku prameňu Kysuce.

 

 

Makové zrnká  ER